page loader

آستان مقدس حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر علیه السلام

خلاصه ای از زندگینامه سهراب سپهری

...


پانزدهم مهرماه سال 1307نزدیک ظهردرخانه ای که از درودیوارش ذوق وهنرمی تراوید در شهر کاشان کودکی تولد یافت که نام وی را سهراب نهادند پدرش اسدالله خان کارمنداداره پست و تلگراف و مادرش فروغ ایران هردو اهل ذوق و شعر وادب بودند 
مادربزرگوار سهراب فرزند  ملک المورخین ونواده لسان الملک سپهرمولف کتاب مشهور ناسخ التوریخ است سهراب خود را ا ینگونه معرفی می کند:

اهل کاشانم
روزگارم بدنیست
تکه نانی دارم ،خرده هوشی ،سر سوزن ذوقی.
مادری دارم ،بهتراز برگ درخت
دوستانی بهتر ازاب روان
وخدایی که دراین نزدیکی است

.....


سهراب سپهری دوره ابتدایی را دردبستان خیام کاشان(مدرسه فعلی)1319 ومتوسطه را دردبیرستان پهلوی 1322گذراند وپس از فارغ التحصیلی در دوره ای دوساله دانشسرای مقدماتی به استخدام اداره فرهنگ کاشان در امد،درشهریور سال1327 درامتحانات ششم ادبی شرکت و دیپلم دبیرستان خودرادریافت کرد.سپس به تهران امد ودر دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت وبه دریافت نشان درجه اول علمی نایل آمد درسال1326 درسن 19 سالگی،منظومه ای عاشقانه ولطیف بانام در کنار چمن یا آرامگاه عشق منتشر ودرسال1330 نخستین مجموعه ی شعر نیمایی خود رابانام مرگ رنگ منتشر کرد دراواخر سال1332 دومین مجموعه ی شعر باعنوان زندگی خواب ها منتشر نمود ودرسال1333ضمن شروع به کاردراداره ی کل هنرهای زیبادرهنرستان های زیبا نیز به تدریس می پرداخت ،وی به فرهنگ مشرق زمین علاقه خاصی داشت وسفر هایی به هندوستان،پاکستان،افغانستان، ژاپن،چین داشت مدتی در ژاپن زندگی کردوهنر حکاکی روی چوب رادر آنجافراگرفت ودرسفربه پاریس در مدرسه هنرها ی زیبادررشته لیتو گرافی نام نویسی کرد.


درتابستان 1343منظومه صدای پای آب درروستای چنارنوشت ، سهراب هنرمندی جستجوگر ،تنها،کمال طلب،فروتن وخجول بود که دید گاه انسان مدارانه اش بسیار گسترده وفراگیر بود وی عادت داشت دور از جامعه آثار هنری اش راخلق کند وبرای رسیدن به تنهایی اش قریه چنارو کویر های کاشان راانتخاب کرده بود.ازمعروف ترین شعر های او می توان به نشانی،صدای پای آب ومسافر اشاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از بلند ترین شعر های نو زبان فارسی است.
سهراب در نقاشی از دستاوردهای زیبائی شناختی شرق وغرب بهرمند گشته بود که این تأثیرها در آثارش جلوه گر بود . او در نقاشی به شیوه ای موجز،نیمه انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه ای شاعرانه اش در طبیعت کویر کار گشا بود.
از آثار او می توان به طبیعت بیجان،شقایقها،جویبار وتنه درخت، منظره کویری و ...اشاره کرد.
در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا و جهت معالجه به انگلستان رفت اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود وی ناکام از درمان به تهران بازگشت و سرانجام در غروب اول اردیبهشت سال 1359  در بیمارستان پارس تهران در گذشت و صحن حرم مطهر حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) در مشهد اردهال میزبان ابدی سهراب گردید. سنگی بر روی مزار او نصب گردید که بر روی آن قسمتی از شعر (واحه ای در لحظه )از کتاب سبز با خطاطی رضا مافی حکاکی شده است :


به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من .....
 

سهراب سپهری

نظر بدهید :
ارسال