page loader

آستان مقدس حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر علیه السلام

شاهزاده حسین بن علی بن الحسین (ع) در جوار حرم مطهر

...

شاهزاده حسین بن علی بن الحسین (ع) در مشهداردهال

یکی از امامزادگانی که در نزدیکی حرم مطهر حضرت  مورد توجه خاص و عام قراردارد شاهزاده حسین (ع) است . بقعه شاهزاده حسین تقریبا در هشتصد متری زیارتگاه حضرت علی بن امام محمد باقر (ع) واقع شده است   که ایشان را فرزند حضرت سید الساجدین  امام سجاد (ع) معرفی کرده  آثار موجود در آن بعضا متعلق به قرن ششم هجری می باشد.

 این بقعه  از مکانها و مسیر های است که در مراسم پرشور قالیشویان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و در کتابهای تاریخی هم به این معنا اشاره شده است .

از آنجایی که این بقعه از لحاظ سبک معماری و داشتن صحن وسیع و جاری بودن جوی آب در میان  آن بسیار جالب توجه است در فصل تابستان بیشتر مورد توجه مردم قرارمی گیرد.نظر بدهید :
ارسال